Portrét

O Janě
Jana Barylov, narozena 23. 5. 1959

Jsem původem Češka a od roku 1980 žiji v zahraničí.
Moje cesta světem vedla přes několik kontinentů a zemí, Německem, Kanadou, Severní Amerikou, Asií a delšími pobyty v Tichomoří.

Na této cestě světem a životem jsem vykonávala nejrůznější zaměstnání, prožila mnoho dobrodružných situací, potkala spoustu zajímavých i významných lidí, četla jejich knížky, poslouchala jejich přednášky a navštěvovala jejich semináře. Některé z nich jsem doprovázela i osobně světem.

Každý takový kontakt ve mně zanechal nějaký „otisk“, poznání nebo rozšířil mé vědomí.

Ale ze všeho nejvíc byla a stále je mým největším učitelem, už od mého časného dětství, příroda. Stromy, rostliny, zvířata a celý vesmír, se kterým jsem přes svoji intuici nerozlučně spojená.

V současné době žijí střídavě ve Švýcarsku, kde pracuji jako detektiv – profiler a ve Francii na ranči se spoustou zvířat. Zároveň vedu semináře, s hlavním tématem Intuice – síly a vlohy nás lidí.

Rovněž pracuji s metodou pana Clemense Kubyho, při které můžu výborně uplatnit svou intuici a dedukci, ale i fantazii při pomoci psaní tzv. scénáře bolestného obrazu a pak i jeho transformaci.

Je to pro mě nesmírná radost a čest se vrátit touhle cestou zpátky do Čech a ve svém mateřském jazyce rozdat zkušenosti a bohatství, které jsem ve světě a životě získala.