METODA CLEMENSE KUBYHO V PRAXI

JAK KUBYHO METODA VZNIKLA

Přes 40 doktorů bylo roku 1981 toho mínění, že pan Clemens Kuby už nikdy nebude chodit.
Když on pak přeze všechno po roce opouštěl nemocnici na vlastních nohou, bylo mu řečeno, že se u něho stalo takzvané spontánní vyléčení.
Poté pan Kuby cestoval 23 let po světě, na všech kontinentech, ve 14 zemích navštěvoval různé šamany, léčitele, gury atd, aby se dopátral toho, jak a proč se spontánní vyléčení stane.

Teprve v roce 2003, když točil film s lékaři (neurology) pochopil, že naše myšlenky a pocity řídí naše tělesné funkce. Z tohoto poznání vznikla Kubyho metoda, kterou od roku 2005 mohl s velkým úspěchem předat už mnoha tisíce lidem.

CO DĚLÁ TUHLE METODU TAK ÚČINNOU

Kubyho metoda je nástroj, pomocí kterého se léčíš sám. Každá nemoc nebo problém je poselství tvé duše.
Jedno, jestli se jedná o tělesné či psychické nemoci, nebo zatěžující situace v životě.
V každé nemoci a v každé nepříjemné situaci je nejen poselství tvé duše, je v ní skrytá i její příčina.
Proto je Kubyho metoda tak účinná, neboť s její pomocí se zabýváš právě tou příčinou a její transformací, namísto pouze potlačováním jejich příznaků.

SEELENSCHREIBEN® – DUŠEVNÍ PSANÍ

Slider

Metodou duševního psaní se dozvíte, jak můžete kdykoliv a se zpětnou platností vytvořit a zažít novou skutečnost, která působí až do úrovně tělesných buněk i celého vašeho okolí a zajišťuje vaší duševní rovnováhu.

Duševní psaní zajišťuje, že při jejím přesném použití se zůstává naprosto v intuici.
Intuice pracuje proti racionální myšlení bez času a bez prostoru. To znamená, že intuice je vždy TEĎ a co je TEĎ, to se dá taky TEĎ uzdravit nebo změnit.
Pan Kuby s touhle metodou sám uzdravil s příčného ochrnutí a spousta dalších lidí od svých nemocí a problémů.

Metoda SEELENSCHREIBEN® – duševní psaní je z následujících důvodů patentovaná:

1) aby nebyla nikým nebo jinou metodou napodobovaná, neboť její účinnost je jen tehdy, když se přesně dodržují její pravidla. Jinak se žádaný úspěch nedostavuje.

2) aby ti, co se KUBYHO – metodu vyučili a mají oprávnění s ní pracovat jako Kuby – trenéři/rky, byli chránění před těmi, kteří toto studium nedělali a přesto s metodou pracují.

JAK VYŘEŠÍME PROBLÉM

Prvním krokem je náš problém přesně pojmenovat.
Při pojmenování například: bolesti v zádech, cukrovka, nedostatek peněz – dluhy, konflikty v partnerství v rodině atd. už nenazýváme problém problémem, ale projektem.
Cíl našeho projektu je uzdravení.

V celém vesmíru, na naší zemi, u nás lidí platí jeden a ten samý zákon:

Příčina a účinek
Neexistuje nic, co vzniklo mimo tenhle zákon, to platí i u našeho projektu.
Musí existovat nějaká příčina, která naše bolesti, nemoc, dluhy atd. způsobila.
Najít tu příčinu je první krok Kubyho metody. Mnozí z nás se určitě teď budou ptát, jak mají tu příčinu najít, když ta leží už hodně let v minulosti,nebo v jiném životě, nebo když už mají nemoc od dětství.
Odpověď je, že čas nehraje žádnou roli.
S pomocí naší intuice příčinu najdeme, neboť intuice je na rozdíl od našeho racionálního myšlení absolutně nevázaná časem a prostorem.
Jak ten kontakt k Tvojí intuicí navážeš, dozvíš se v následujících filmech.

KUBY – metoda je veliký dar pana Clemense Kubyho pro lidstvo. Pro mě je obrovská radost postarat se o to, aby každý, kdo má zájem, si mohl tento dar rozbalit a použít pro sebe.

Jana Barylov

Zde najdete videa a knihy Clemense Kubyho:

www.eminent.cz