METODA CLEMENSE KUBYHO PO TELEFONU

Kubyho metoda funguje velmi dobře i po telefonu.

Potřebuješ pomoc?
Jsi nemocný?
Máš finanční potíže?
Máš problémy v práci či nesnáze v partnerství?
Máš přání svou životní situaci základně změnit a nevíš si rady jak začít?

Při seznámení se s KUBYho metodou pomocí knih, seminářů a webinářů se často stává, že je pro Tebe dále obtížné tvůj projekt najít a pojmenovat.
Většinou stojíš před celým staveništěm různých problémů, situací, které by sis přál změnit či uzdravit, ale nevíš jak začít a jak tu nalezenou situaci (obraz bolesti) transformovat tak, aby se dostavil žádoucí účinek.
Jinou brzdou může být i to, že je ti nepříjemné na semináři před ostatními účastníky otevřeně o svém problému mluvit.
Za všech těchto okolností je telefonní doprovod velmi účinný a příjemný.
Individuálně se zabýváme jen tím, co Ty konkrétně potřebuješ, přičemž si zachováš své absolutní soukromí.
Velmi často postačí krátký okamžik, pár otázek z mé strany, nebo příklad jak začít a návod jak situaci (obraz bolesti) transformovat a blokáda, která brání v procesu samoléčení, padne.

KUBYho metoda vychází z toho, že zdraví, veškeré situace v životě, jsou otázkou vědomí.
Proto neobdržíš žádné doporučení materiálního zásahu, terapie a podobně. Po telefonu dostaneš patřičnou pomoc při nalezení a řešení tvého problému a budeš doprovázen při své vlastní samoléčení individuálně tam, kde to právě osobně potřebuješ.

1) při nalezení a konkrétního pojmenování problému (projektu)
2) při nalezení a popsání scény (bolestného obrazu), který tvůj problém způsobuje
3) doprovod při transformaci, přepsání (obrazu bolesti) tvého scénáře


O telefonní doprovod si můžeš zažádat na e-mail nebo SMS: 0041 79 79 00 801

Prosím uveď 2-3 časové možnosti (den, čas) kdy si sám/a a nikým nerušen/a a telefonní číslo, na které Ti můžu zavolat.

Cena: 23 Kč. / 1 min

Nepoužívám žádný automat a ani operátora. Na konci hovoru Ti sdělím, kolik minut si s celého telefonátu započítám a po e-mailu obdržíš vyúčtování za sdělenou částku.

Telefonicky doprovod mohou poskytovat výhradně kvalifikovaní a diplomovaní Kuby – Begleiter (pověřené doprovodní osoby).